Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - Κέντρο Αποκατάστασης - Κύπρος

Home Gallery Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προσωπικού

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προσωπικού

Στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισης των επαγγελματικών κινδύνων, με σκοπό την διασφάλιση ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας, πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του Μελάθρου μια σειρά από ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια.

Τα σεμινάρια είχαν τίτλους «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας», που αποτελείτο από δύο μέρη (7 και 14 Σεπτεμβρίου 2022), και «Σχέδιο Δράσης και Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών», το οποίο πραγματοποιήθηκε σε 2 διαφορετικές ομάδες του προσωπικού (21 και 28 Σεπτεμβρίου 2022).

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σεμιναρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν καθώς και να συμμετέχουν σε άσκηση για κατάσβεση πυρκαγιάς με τη χρήση πυροσβεστήρα.

 

Στην άσκηση κλήθηκαν να συμμετέχουν/παρακολουθήσουν κι άλλα μέλη του προσωπικού, από όλα τα τμήματα του Μελάθρου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.