Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - Κέντρο Αποκατάστασης - Κύπρος

Νεφρολογία

Η Νεφρολογία είναι κλάδος της εσωτερικής Παθολογίας που ασχολείται με την υγεία των νεφρών. Ο νεφρολόγος είναι ο Ειδικός Ιατρός που έχει εκπαιδευτεί στην πρόληψη, στην διάγνωση και την αντιμετώπιση των νόσων των νεφρών.

Ο Νεφρολόγος του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ είναι ο Δρ. Δημήτρης Δημητρίου και εγγεγραμμένος στο Γεσυ ως Ειδικός Ιατρός – Ειδική Παθολογία και Νεφρολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.