Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - Κέντρο Αποκατάστασης - Κύπρος

Προσωπικός Ιατρός

Ο προσωπικός Ιατρός αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) και ταυτόχρονα λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Ο κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τον προσωπικό του ιατρό, στον οποίον μπορεί να απευθύνεται για λήψη οδηγιών, για παραπεμπτικό είτε σε Ειδικό Ιατρό, είτε για διενέργεια περεταίρω εξετάσεων είτε για νοσηλεία (αν υπάρχει ανάγκη) και για συνταγογράφηση φαρμάκων.

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ο προσωπικός Ιατρός είναι δωρεάν για τους πολίτες.

Ο Προσωπικός Ιατρός του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ  είναι η Δρ.Παναγιώτα Χατζηχαρή

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.