Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - Κέντρο Αποκατάστασης - Κύπρος

Home Κέντρο Αποκατάστασης Διαδικασία Εισαγωγής στην Μονάδα Αποκατάστασης

Διαδικασία Εισαγωγής στην Μονάδα Αποκατάστασης

Διαδικασία Εισαγωγής
στην Μονάδα Αποκατάστασης

Η εισαγωγή στη Μονάδα Αποκατάστασης του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ γίνεται είτε ιδιωτικά είτε μέσω του Υπουργείου Υγείας.

> Για την εισαγωγή ασθενών μέσω του Υπουργείου Υγείας υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μελάθρου και της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου, που αφορά την αγορά Υπηρεσιών νοσηλείας ατόμων / ασθενών με νευρολογικές παθήσεις, για σκοπούς αποκατάστασης.

Βάσει της συμφωνίας, πραγματοποιείται παραπομπή του ασθενή από τον Ιατρό που τον παρακολουθεί, στο Νοσηλευτήριο που φιλοξενείται, προς στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του αιτήματός του και η οποία εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όλες οι διαδικασίες εισδοχής πραγματοποιούνται αποκλειστικά από το  Υπουργείο Υγείας.

Μετά από την αξιολόγηση και την έγκριση του ασθενή για εισαγωγή στην Μονάδα Αποκατάστασης, το Μέλαθρον ενημερώνεται γραπτώς από την εν λόγω επιτροπή με τα στοιχεία του ασθενή και τις σχετικές λεπτομέρειες. Την ίδια ενημέρωση τυγχάνουν και οι συγγενείς / οικείοι του ασθενή για την μεταφορά του στο Μέλαθρον.

> Για ιδιωτική εισαγωγή στη Μονάδα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, την οποία μπορούν είτε να την κατεβάσουν και να την συμπληρώσουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα μας, είτε να την προμηθευτούν από την Υποδοχή του Μελάθρου.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομιστεί και Ιατρικό Πιστοποιητικό με αναλυτικό Ιατρικό Ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία που αφορά την υγεία του ενδιαφερόμενου, από τον προσωπικό του ιατρό.

Οι αιτήσεις μαζί με τα Ιατρικά Πιστοποιητικά θα πρέπει να αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο  [email protected]neoka.com.cy  ή με φαξ στο +357 25 774040, είτε να παραδίδονται στο Γραφείο Υποδοχής του Μελάθρου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.