Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - Κέντρο Αποκατάστασης - Κύπρος

Home Κέντρο Αποκατάστασης Διαδικασία Εισαγωγής στην Μονάδα Αποκατάστασης

Διαδικασία Εισαγωγής στην Μονάδα Αποκατάστασης

Διαδικασία Εισαγωγής
στην Μονάδα Αποκατάστασης

Οι υπηρεσίες Ιδρυματικής Αποκατάστασης στο Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ έχουν ενταχθεί στο ΓΕΣΥ.

Η ένταξη της 1ης φάσης των υπηρεσιών μας αφορά στα πιο κάτω είδη αποκατάστασης:

  1. Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων συμπεριλαμβανομένου εγκεφαλικών επεισοδίων, εγκεφαλικών αιμορραγιών, κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων κακώσεων νεύρων, όγκους νευρικού συστήματος, νευροεκφυλιστικές νόσους κ.α.
  2. Μετατραυματική αποκατάσταση συμπεριλαμβανωμένου ακρωτηριασμών, τετραπληγίας/παραπληγίας, πολυτραυματισμών κ.α.

Η διαδικασία

Ο θεράπων ιατρός του ασθενή, o οποίος χρήζει ιδρυματική αποκατάσταση και εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες, υποβάλλει, μέσω του συστήματος πληροφορικής του ΓΕΣΥ, αίτημα προέγκρισης.  Το έντυπο προέγκρισης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή, συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον ιατρό που τον παρακολουθεί.

Στη συνέχεια, το εν λόγω αίτημα θα τεθεί στην επιτροπή ειδικών του ΟΑΥ προς αξιολόγηση.  Ο θεράπων ιατρός θα λαμβάνει ενημέρωση για την έκβαση του αιτήματος, μέσω του συστήματος πληροφορικής του ΓΕΣΥ και οφείλει να ενημερώσει τους οικείους του ασθενή ή να επικοινωνήσει μαζί μας για διευθέτηση της μεταφοράς του ασθενή.

Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος από τον οργανισμό ο θεράπων ιατρός πρέπει να εκδώσει παραπεμπτικό ενδονοσοκομειακής νοσηλείας για Υπηρεσίες Αποκατάστασης.

Η μεταφορά του δικαιούχου πρέπει να γίνει, κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο κίνησης του Μελάθρου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 25872259 ή μέσω email [email protected] .

> Για ιδιωτική εισαγωγή στη Μονάδα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, την οποία μπορούν είτε να την κατεβάσουν και να την συμπληρώσουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα μας, είτε να την προμηθευτούν από την Υποδοχή του Μελάθρου.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομιστεί και Ιατρικό Πιστοποιητικό με αναλυτικό Ιατρικό Ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία που αφορά την υγεία του ενδιαφερόμενου, από τον προσωπικό του ιατρό.

Οι αιτήσεις μαζί με τα Ιατρικά Πιστοποιητικά θα πρέπει να αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο admissio[email protected] ή με φαξ στο +357 25 774040, είτε να παραδίδονται στο Γραφείο Υποδοχής του Μελάθρου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.