Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - Κέντρο Αποκατάστασης - Κύπρος

Home Κέντρο Αποκατάστασης Υπηρεσίες Μονάδα Κοινωνικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Κοινωνική και Ψυχολογική Υποστήριξη

Σ’ ένα Κέντρο Αποκατάστασης, όπως είναι το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, αναπόσπαστο κομμάτι είναι η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενή, ο οποίος βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με μία νέα απειλητική και απρόβλεπτη κατάσταση στη ζωή του, η οποία έχει ως συνακόλουθο την απώλεια της λειτουργίας στην καθημερινότητα και γενικά στη ζωή του, καθώς και σωματικούς και κινητικούς περιορισμούς.

Ο τρόπος αντίληψης και στη συνέχεια αντιμετώπισης αυτής της νέας κατάστασης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της αποκατάστασης του ασθενούς. Το Μέλαθρον παρέχει στον ασθενή ψυχολογική υποστήριξη έτσι ώστε να μπορέσει να εκφράσει και να επεξεργαστεί όλα τα συναισθήματά του, όπως θλίψη, φόβο, άγχος, θυμό.

Επιπρόσθετα, η επιστημονική μας ομάδα παρέχει ψυχολογική στήριξη στους συγγενείς των ασθενών καθώς και καθοδήγηση τους σε θέματα σωστής διαχείρισης των διαφόρων προβλημάτων που τυχόν πρόκειται να αντιμετωπίσουν.

Κατά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης ενός ασθενούς, στόχος μας είναι η προσαρμογή και η αποδοχή όσο το δυνατό πιο καλά στα νέα δεδομένα της φυσικής του κατάστασης και η επανένταξή του στην κοινωνική ζωή.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.