Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - Κέντρο Αποκατάστασης - Κύπρος

Home Gallery Σεμινάρια Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Σεμινάρια Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Η παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι μια ικανότητα απαραίτητη σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, κρίνεται επιτακτική ανάγκη όπως όλο το προσωπικό να είναι γνώστες Πρώτων Βοηθειών. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης έχει μάλιστα θεσμοθετηθεί ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Πρώτες Βοήθειες στον χώρο εργασίας.

Η ανάγκη αυτή λοιπόν για κατάρτιση όσο των δυνατόν περισσότερων ατόμων για κάλυψη παρουσίας Πρώτων Βοηθών, ανά πάσα στιγμή, μας ώθησε στη διοργάνωση αρκετών σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα της Νέας Πτέρυγας του Μελάθρου «Πτέρυγα Απόδημου Ελληνισμού» και έχουν καλύψει σχεδόν όλα τα άτομα του προσωπικού μας. Η πρώτη φάση των σεμιναρίων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.