Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - Κέντρο Αποκατάστασης - Κύπρος

Home Κέντρο Αποκατάστασης

Κέντρο Αποκατάστασης

Γενικές Πληροφορίες

Η Αποκατάσταση είναι το αποτέλεσμα μιας συνδυασμένης προσπάθειας πολλών ειδικοτήτων, ώστε να αποκατασταθούν
οι ικανότητες και οι δεξιότητες του ατόμου ...

Υπηρεσίες

Παρέχουμε ένα άριστο θεραπευτικό περιβάλλον, προσφέροντας αγάπη και οικειότητα, όπου ο ασθενής και η οικογένειά του αντιμετωπίζονται με κατανόηση και ενδιαφέρον.

Υπηρεσίες

Παρέχουμε ένα άριστο θεραπευτικό περιβάλλον, προσφέροντας αγάπη και οικειότητα, όπου ο ασθενής και η οικογένειά του αντιμετωπίζονται με κατανόηση και ενδιαφέρον.

Διαδικασία Εισαγωγής

Για την εισαγωγή ασθενών μέσω του Υπουργείου Υγείας υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μελάθρου και της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου, που αφορά την αγορά Υπηρεσιών νοσηλείας ατόμων / ασθενών με νευρολογικές παθήσεις ...

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.