Ο Οργανισμός

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ είναι το ΠΡΩΤΟ, πιο οργανωμένο και μεγαλύτερο Ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης στην Κύπρο,
με περισσότερα από 25 έτη εμπειρίας και προσφοράς στον παθόντα συνάνθρωπο. Χάρις στα άριστα αποτελέσματα που φέρει,
έχει δοθεί στο Μέλαθρον φήμη Κέντρου Αποκατάστασης Ευρωπαϊκού επιπέδου.

Κέντρο Αποκατάστασης

Η Αποκατάσταση είναι το αποτέλεσμα μιας συνδυασμένης προσπάθειας πολλών ειδικοτήτων, ώστε να αποκατασταθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες του ατόμου, σε όλες τις σημαντικές πτυχές της ζωής όπως η φυσική κατάσταση, η ψυχική υγεία, η κοινωνική και επαγγελματική ζωή, η εκπαίδευση και άλλες μορφές ανάπτυξης ενός ατόμου.

Κέντρο Αποκατάστασης

Η Αποκατάσταση είναι το αποτέλεσμα μιας συνδυασμένης προσπάθειας πολλών ειδικοτήτων, ώστε να αποκατασταθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες του ατόμου, σε όλες τις σημαντικές πτυχές της ζωής όπως η φυσική κατάσταση, η ψυχική υγεία, η κοινωνική και επαγγελματική ζωή, η εκπαίδευση και άλλες μορφές ανάπτυξης ενός ατόμου.

Εξωτερικά Ιατρεία

Τα εξωτερικά ιατρεία του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και παρέχουν παράλληλα μια ολοκληρωμένη και υπεύθυνη φροντίδα στα άτομα / ασθενείς που τα επισκέπτονται. Είναι στελεχωμένα από άρτια εκπαιδευμένους, εξειδικευμένους και έμπειρους Ιατρούς, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Εξωτερικά Ιατρεία

Τα εξωτερικά ιατρεία του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και παρέχουν παράλληλα μια ολοκληρωμένη και υπεύθυνη φροντίδα στα άτομα / ασθενείς που τα επισκέπτονται. Είναι στελεχωμένα από άρτια εκπαιδευμένους, εξειδικευμένους και έμπειρους Ιατρούς, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Στέγη Ηλικιωμένων

Με το τμήμα της Στέγης Ηλικιωμένων ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Η έγνοια για τους ηλικιωμένους αγωνιστές της Ελευθερίας ήταν το κίνητρο και η αιτία για την ίδρυση μιας Στέγης Ηλικιωμένων, και κατόπιν του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, με τις πολλαπλές του υπηρεσίες προς τον αγωνιστικό κόσμο και όχι μόνο.

Στέγη Ηλικιωμένων

Με το τμήμα της Στέγης Ηλικιωμένων ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Η έγνοια για τους ηλικιωμένους αγωνιστές της Ελευθερίας ήταν το κίνητρο και η αιτία για την ίδρυση μιας Στέγης Ηλικιωμένων, και κατόπιν του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, με τις πολλαπλές του υπηρεσίες προς τον αγωνιστικό κόσμο και όχι μόνο.

Τι λένε οι ασθενείς μας

Τι λένε
οι ασθενείς μας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.