Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - Κέντρο Αποκατάστασης - Κύπρος

Home Νέα Εκδόσεις

Εκδόσεις

Έντυπο Εφαρμογής ΓΕΣΥ
Πρώτο Στάδιο Εφαρμογής Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ)

20 χρόνια Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ
“Μέλαθρον προσφοράς και αγάπης επί είκοσι χρόνια”
Δημοσίευμα, 23/5/2015

Εγχειρίδιο Μελάθρου

Εγχειρίδιο Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ
Υπηρεσίες Αποκατάστασης – Χρήσιμες Πληροφορίες Κέντρου Αποκατάστασης – Γενικοί κανονισμοί Κέντρου Αποκατάστασης
– Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Ασθενών

Αιτήσεις

 Άιτηση για Εισδοχή
στη Στέγη Ηλικιωμένων

Άιτηση για Εισαγωγής
στην Μονάδα Αποκατάστασης

Εκδόσεις

Έντυπο Εφαρμογής ΓΕΣΥ
Πρώτο Στάδιο Εφαρμογής Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ)

20 χρόνια Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ
“Μέλαθρον προσφοράς και αγάπης επί είκοσι χρόνια”
Δημοσίευμα, 23/5/2015

Εγχειρίδιο Μελάθρου

Εγχειρίδιο Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ
Υπηρεσίες Αποκατάστασης – Χρήσιμες Πληροφορίες Κέντρου Αποκατάστασης – Γενικοί κανονισμοί Κέντρου Αποκατάστασης
– Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Ασθενών

Αιτήσεις

 Άιτηση για Εισδοχή
στη Στέγη Ηλικιωμένων

Άιτηση για Εισαγωγής
στην Μονάδα Αποκατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.