Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - Κέντρο Αποκατάστασης - Κύπρος

Καρδιολογία

Η Καρδιολογία είναι ο κλάδος της Επιστήμης που μελετά τις ασθένειες που έχουν σχέση με την καρδία και το κυκλοφορικό σύστημα. Οι Καρδιολόγοι εστιάζουν στην υγεία της καρδίας και των αγγείων και ασχολούνται με την διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε αυτόν τον τομέα.

Ο Καρδιολόγος του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ είναι ο Δρ. Γιάννης Στεφανής και είναι ενταγμένος στο ΓΕΣΥ ως Ειδικός Ιατρός – Καρδιολόγος.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.