Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - Κέντρο Αποκατάστασης - Κύπρος

Εργοθεραπεία

Το τμήμα Εργοθεραπείας στο Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα υγείας.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα και συμμετοχή στη ζωή, μέσα από την εμπλοκή τους σε έργα (δραστηριότητες).

Οι εργοθεραπευτές μας συνεργάζονται με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους ή τους φροντιστές ώστε να προσδιορίσουν ποιες δραστηριότητες είναι απαραίτητες, σημαντικές ή/και σχετικές με αυτούς.

Εργοθεραπευτική διαδικασία:

Οι ασθενείς αξιολογούνται από τους εργοθεραπευτές του τμήματος μας και σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες τους.

Οι εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν:

  • δραστηριότητες προετοιμασίας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τα σκόπιμα έργα. Για παράδειγμα: δραστηριότητες που σχετίζονται με το εύρος κίνησης και τη μυϊκή ενδυνάμωση, ασκήσεις για τη μνήμη ή την επίλυση προβλημάτων, την αναγνώριση αντικειμένων μέσω της αφής κτλ.
  • σκόπιμες δραστηριότητες (π.χ. προσομοιώσεις δραστηριοτήτων, στοιχεία από δραστηριότητες ή άλλες σημαντικές δραστηριότητες).
  • τις επιθυμητές δραστηριότητες καθημερινής ζωής σε πραγματικές ή προστατευμένες συνθήκες (π.χ. η αυτοεξυπηρέτηση, οι δραστηριότητες της κουζίνας, δραστηριότητες σχετικές με εργασία).

Κατά την εργοθεραπευτική παρέμβαση γίνεται:

  • Επανεκπαίδευση αισθητηριακών, γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων με στόχο τη βελτίωση των επιθυμητών δραστηριοτήτων.
  • Εκπαίδευση στις ίδιες τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (π.χ. ένδυση, μπάνιο, προσωπική υγιεινή, τουαλέτα, μαγείρεμα, διαχείριση χρημάτων, σεξουαλική έκφραση κτλ) με στόχο τη μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής.
  • Σύσταση βοηθημάτων και εργονομικών προσαρμογών στο χώρο διαβίωσης.

Το τμήμα μας διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο διαμέρισμα με ποικιλία βοηθημάτων (βοηθήματα σίτισης, ένδυσης κτλ) και σύγχρονου εξοπλισμού (ειδικά πληκτρολόγια, ηλεκτρικός νιπτήρας και πάγκος κουζίνας που αυξομειώνεται σε ύψος κτλ), ούτως ώστε να εκπαιδεύονται οι ασθενείς μας στη χρήση τους. Αν κριθεί απαραίτητο, συστήνονται τα κατάλληλα βοηθήματα και οι απαραίτητες τροποποιήσεις για το σπίτι και το χώρο εργασίας τους, έτσι ώστε να αποκτήσουν τη μέγιστη αυτονομία στην καθημερινότητα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.