Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - Κέντρο Αποκατάστασης - Κύπρος

Home Συνεργασίες

Συνεργασίες

Το Μέλαθρον, ως ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης και Φροντίδας, εδώ και πολλά έτη, επιδιώκει και έχει αναπτύξει συνεργασίες με Επιστημονικά, Εκπαιδευτικά και άλλα ιδρύματα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Σκοπός μας είναι η επιμόρφωση και ανάπτυξη του προσωπικού μας αλλά και η παροχή εμπειριών προς τα συνεργαζόμενα ιδρύματα/ Πανεπιστήμια.

Έχουμε συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας με τα ακόλουθα ιδρύματα:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.